Certyfikaty

w Gabinecie stosowane są:

  • Terapia manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjenha
  • Terapia manualna wg Typaldosa D.O
  • Terapia manualna Dorna 
  • Ocena i terapia osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi 

 wg wytycznych koncepcji NDT Bobath

TOP